4 மார்., 2012

மன அழுத்தம் பெரிய சுமை...

இன்றைய வாழ்க்கைச் சூழலில் மன அழுத்தத்துடனேயே... சேர்ந்து வாழ்ந்து வருபவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் பலத் தெரிவிக்கின்றன. மன அழுத்தத்தை குறைக்க பலர் யோகா செய்வதும், விளையாடுவதும், கடற்கரைகளுக்கு செல்வதும், திரைப்படங்கள் பார்ப்பதும் என பல முறைகளை கையாளுகின்றனர். ஆனால் இவற்றை விடவும் சிறந்த ஒருவழி மூலம் நாம் நமது மன அழுத்தத்தை குறைக்க முடியும். அது பல இடங்களில் நாம் கண்ட கண்ணாடித் தொட்டிகளில் இடதும், வலதுமாக நீந்திச் விளையாடிச் செல்லும் வண்ணமீன்களை காணுவதால்.